La història del Mindfulness

En aquest article breu , podem conèixer un xic la història del Mindfulness, des dels seus origens en el budisme, fins a l’actualitat, com una disciplina secular i desvinculada del seu inici religiós. https://psicologiaymente.com/meditacion/historia-del-mindfulness En el blog ( videos) trobaràs una versió animada sobre el mateix tema.

per tenir accés als continguts privats