Ergonomia

Establir protocols de millora per els procediments de treball : manipulació de càrregues,  manipulació malalts i pantalles de visualització de dades.

Reajustar l’entorn laboral i/o domèstic per evitar l’aparició o l’agreujament de lesions múscul esquelètiques.

Conèixer el funcionament de la columna vertebral i la forma més adient de mantenir una esquena sana, des d’una vesant pràctica.

Cercar estratègies que combinin l’increment de la productivitat i la promoció de la salut.  

Cursos disponibles

En la societat moderna, els problemes de l’aparell locomotor, i en particular el mal d’esquena assoleix nivells d’epidèmia. Diferents estudis apunten que entre el  80% i el  90% de la població dels països industrialitzats, han patit o coneixeran l’experiència del mal d’esquena.

Les causes són múltiples i variades, així com el seu abordatge per establir millores significatives. Les activitats professionals que ens  obliguen a estar asseguts durant moltes hores amb alts nivells d’estrès i les que requereixen manipulació de càrregues , són les més perjudicials.

L’error fonamental consisteix en considerar que  aquests problemes són naturals o inevitables. No obstant, la major part de problemes podrien evitar-se mitjançant el millor coneixement del nostre cos i eludint les situacions susceptibles de generar dolor.

En aquest taller explorem molts temes que faciliten la comprensió i la prevenció de les molèsties vertebrals com són:

  • Nocions Bàsiques d’anatomia, fisiologia i biomecànica de la columna vertebral.
  • Factors de risc del mal d’esquena.
  • Lesions més habituals: lumbalgia, lumbociatàlgia i hèrnia discal.
  • Conscienciació de les postures i gestos més adequats per prevenir lesions en les activitats domèstiques, laborals i esportives.
  • Importància de les posicions de descans.
  • Importància de realitzar activitat física. Esports vertebralment positius/ negatius.
  • Estiraments: Normes d’aplicació
  • Aclariments temes d’interès relacionats : faixes, calçat, abdominals, exercicis compensatoris…

El mal d’esquena és el símptoma més important i més generalitzat de tots els trastorns que afecten el raquis. Alguns estudis apunten a que pot incidir aproximadament en un 10% dels infants de 10 anys i la seva freqüència augmenta amb l’edat, podent afectar fins a un 70% al final del seu creixement.

La fase puberal és crítica perquè és una etapa de creixement ràpid i en nombrosos casos no hi ha una correspondència entre el creixement ossi i el muscular. En aquesta edat, les estructures que conformen l’aparell locomotor es troben en plena formació i  amb un grau elevat de plasticitat. Per tant la confluència de mals hàbits posturals junt amb la manca de to muscular, poden crear desequilibris que si no són corregits a temps, poden abocar-nos a deformitats.

La població escolar és per tant, el mitjà idoni per començar a treballar de cara a canviar el mapa de malalties del futur.

Són moltes les causes que poden provocar  trastorns en el raquis dels joves i un ambient familiar o escolar conflictiu ,amb ansietat, tristesa o baixa autoestima ,pot empitjorar el procés.

La promoció d’hàbits saludables és una de les mesures que pot contribuir a la millora de l’esperança i de la qualitat de vida de la població.

En el taller s’aborden els riscos directes que comporta la seva activitat: l’ús de motxilles o carteres amb pesos superiors al 10% del propi pes, les incorreccions al transportar-les, els hàbits posturals erronis, la pràctica d’esports de competició o molt intensos, el sedentarisme, estar un elevat nombre d’hores assegut davant el televisió , ordinador o videojocs, així com una inadequada ergonomia del mobiliari escolar o domèstic.

És molt important que entenguin que aquests factors aparentment inofensius, poden traduir-se en dolors o lesions a posteriori. Al mateix temps, se’ls formarà perquè adoptin bons hàbits de salut per al futur.

Moltes persones estan obligades a realitzar gran part de les seves tasques laborals amb una pantalla de visualització de dades (PVD)  i això comporta llargs espais de temps en una postura estàtica i amb la vista fixada sobre la pantalla.  

La sedestació no és una postura innòcua, sinó que repercuteix de forma negativa sobre la salut de tota la columna vertebral. A tota aquesta sobrecarrega postural ,s’hi afegeix un alt nivell d’atenció i estrès, que disminueix el rendiment  i incrementa el malestar.

L’objectiu de la formació és conèixer i entendre els riscos inherents a les activitats d’oficina, així com a l’ús de pantalles de visualització (Real Decret 488/1997), i conèixer les mesures preventives que s’adopten per reduir-les o evitar-les.

El taller garanteix formació suficient i adequada al treballador per aprendre a autoavaluar la situació a nivell postural i tensional, així com estratègies per reduir el sedentarisme i la fatiga visual per l’ús de pantalles.

S’utilitza una metodologia participativa i experiencial ,que alterna la teoria amb la pràctica, mitjançant la simulació de situacions reals i l’aprenentatge d’exercicis.

Les noves tecnologies de la informació i comunicació ( TIC) suposen una gran avantatge en l’àmbit professional, social, sanitari, educatiu  i són una eina per satisfer de forma ràpida tota classe de necessitats personals, per la qual cosa és fàcil fer-ne un ús inadequat o excessiu, que pot impactar de forma negativa sobre el nostre estat de salut.

En aquest taller aprenem recursos per comprendre i reduir les lesions múscul esquelètiques sobre la columna vertebral, així com estratègies per poder disminuir la fatiga visual.

S’utilitza una metodologia que alterna la teoria i la pràctica, mitjançant la simulació de situacions reals i l’aprenentatge d’exercicis.

La manipulació manual de carregues és una activitat força habitual en alguns sectors industrials i en molts casos provoca àlgies sobtades o progressives que poden ser motius de incapacitats laborals i disminució important de la salut. A part de la fatiga, els principals trastorns són les lesions múscul esquelètiques i la sobrecàrrega, que afecta predominantment a la columna vertebral i a les extremitats superiors.

En aquesta formació aprenem a identificar els riscos inherents a la manipulació manual de càrregues i les recomanacions que cal adoptar ,segons el Real Decret 487/1997 i la Guia Tècnica del INSHT, per minimitzar-los o eliminar-los.

La formació inclou nocions bàsiques d’anatomia i biomecànica de la columna vertebral, l’estudi dels factors de risc que poden lesionar la columna vertebral i altres parts de l’aparell locomotor que intervenen en la manipulació ( espatlles, canells, genolls) i l’aprenentatge gestual basat en els principis d’economia raquídia (  utilització de les extremitats, superposició dels centres de gravetat, recerca de suports, ….)

L’objectiu principal és el de facilitar tècniques específiques efectives per tal que la formació, ajudi a canviar l’actitud i la praxis i aconseguir que els participants siguin prou autònoms per gestionar la seva salut.

La metodologia alterna la teoria i la pràctica amb exercicis concrets a través de la utilització de materials de diferents pesos.

És un curs dirigit al personal implicat en la mobilització de malalts que presenten diferents graus de dependència, ja sigui a nivell hospitalari, sociosanitari o domiciliari.

En el transcurs de la formació repassem les nocions bàsiques d’anatomia, fisiologia i biomecànica de la columna vertebral. També estudiem els factors de risc que poden lesionar diferents parts de l’aparell locomotor i fem un aprenentatge gestual basat en els principis d’economia raquídia

La finalitat del curs és la incorporació de moviments i postures segures, seguint el mètode de Paul Dotte, a través del qual adquirim una ergomotricitat que protegeix tant al cuidador com al pacient.

L’objectiu final és que comprenguin els motius que provoquen les lesions i per tant, prenguin consciència que el seu benestar personal depèn, en gran mesura, dels comportaments i dels bons hàbits posturals que realitzin en la seva vida quotidiana. El propòsit és el d’aconseguir que els participants siguin prou autònoms per gestionar la seva salut.

S’imparteix seguint una metodologia eminentment pràctica, que afavoreix la transformació dels hàbits de treball i de les activitats de la vida diària a través d’exercicis i tècniques de relaxació.

Per tenir accés als continguts privats

Obrir conversa
1
💬 Necessites ajuda?
Scan the code
Hola 👋
Et podem ajudar en alguna cosa?